MYCKET

From the left: Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson, Mariana Alves Silva     
Photo: Myra Wippler
2021About MYCKET

The art- design & architecture group MYCKET was initiated in 2012 by the designers, architects and artists Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier, Ph.D., and Thérèse Kristiansson. MYCKET tries to work from a set of interacting perspectives; queer, feminism, class, anti-racism, the more-than-human. Their artistic research practice, which often takes place together with others in large networks, has generated a breadth of results; large-scale theatre productions, permanent public spaces, costumes, works of art, exhibitions, animations, performances, text and theory production, education and lectures.


Interviews with

MYCKET


Members
Mariana Alves Silva is a designer with a background as a carpenter/cabinet maker. Alongside research with MYCKET, Alves Silva is also conducting research through VINNOVA, teaches design, design theory and creative writing at Konstfack, Beckmans, among other institutions. Selected work includes: Rosa Taikon – Art and Struggle (2021), Newer Grow Old / Riksteatern (2019), Med NOVA i hand – för dig som leder och lär ut normcreative innovation (2018) & NOVA – tools and methods for normcreative innovation (2016), Gender Lab (2015), Ful Space (2011), (O)mänskligt / Riksutställningar, Forum för levande historia, Etnografiska museet (2010).

Katarina Bonnevier is an architect and artist. She has extensive experience as a writer, lecturer and professor at Konstfack, KTH, Köpenhamns Konstakademi, HDK, HES-SO, among other institutions. Bonnevier received her doctorate in 2007, her dissertation is entitled Behind Straight Curtains: Towards a Queer Feminist Theory of Architecture (Axl Books). Bonnevier is also active as a costume designer for Lammungarnas natt, directed by Suzanne Osten (2014), architect of Sankta Anna Gården restaurant and inn, sculptor for exhibits at Underverkstan and Alma Löv- CIA (2014), and host and producer of the radio show Fasad for Swedish Public Radio (2013).

Thérèse Kristiansson is an artist, architect and researcher. Alongside research with MYCKET, Kristiansson co-founded the artist collective The New Beauty Council, the European urban gardening network UniGrowCity, and Stockholm Green Map. Currently also part of the editorial team for the Swedish section of the Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture (forthcoming 2022). Teaches at KTH and Konstfack among other institutions. Selected work includes: Feminist Futures of Spatial Practices: Materialisms, Activisms, Dialogues, Pedagogies, Projections, co-edited together with Meike Schalk and Ramia Mazé (2017), Investigation of a normcritical cluster of competence within pedagogy, design, architecture and urban design / Vinnona, (2016), Göteborgsbiennalen, Göteborg (2011), 48 TIMMAR ARKITEKTUR / Arkitekturmuseet, Stockholm (2011), Modernautsällningen / Moderna Museet, Stockholm (2011).

Between 2016-2020 and 2018-2020 respectively, MYCKET expanded to including interior architects Ullis Ohlgren and Anna Märta Danielsson.


Om MYCKET

Konst- design & arkitekturgruppen MYCKET skapades 2012 av formgivarna, arkitekterna och konstnärerna Mariana Alves Silva, Dr. Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson. MYCKET prövar att verka utifrån en uppsättning interagerande perspektiv; queer, feminism, klass, antirasism, det mer-än-mänskliga. Deras konstnärliga forskningspraktik, som ofta sker tillsammans med andra i stora nätverk, har genererat en bredd av resultat; storskaliga teaterproduktioner, permanenta offentliga utrymmen, kostymer, konstverk, utställningar, animationer, föreställningar, text-och teoriproduktion, utbildning och föreläsningar.


Intervjuer med

MYCKET


MYCKET, +KOTE: NEIGHBOURHOOD
The 16th edition of the magazine + KOTE is all about neighbourhood(s), 2022.

Coming into Community. Collective MYCKET on Queer Spaces in Koozarch
A conversation with MYCKET on their research on night-clubs and queer spaces and their installation at the National Museum in Oslo, 2022.

Praxis MYCKET Collaborations in Zeitgenössische feministische Raumpraxis, #246 A
RCH+ - Zeitschrift für Architektur und Urbanismus,Berlin, 2022.

Mycket skapar queer installation på Oslo-triennalen i Arkitekten, 2022.


Medlemmar
Mariana Alves Silva är verksam som designer med en bakgrund som möbelsnickare och trähantverkare. Förutom forskningen som bedrivs tillsammans med MYCKET är hen engagerad som forskare i flera projekt genom VINNOVA. Alves Silva undervisar i design, designteori och konstnärlig skrivpraktik på Konstfack, Beckmans m. fl. Projekt i urval utanför samarbetet med MYCKET: Rosa Taikon: konsten och kampen (2021), Newer Grow Old / Riksteatern (2019), Med NOVA i hand – för dig som leder och lär ut normkreativ innovation (2018) & NOVA – verktyg och metoder för normreativ innovation (2016), Genuslabbet (2015), Ful Space (2011), (O)mänskligt / Riksutställningar, Forum för Levande Historia, Etnografiska museet (2010).

Katarina Bonnevier är arkitekt och konstnär. Hon har en omfattande textproduktion, föreläsnings- och undervisningserfarenhet från bl.a. Konstfack, KTH, Köpenhamns Konstakademi, HDK, HES-SO. Disputerade 2007 med Behind Straight Curtains: Towards a Queer Feminist Theory of Architecture, Axl Books. I hennes verksamhet utanför samarbetet med MYCKET; kostym för Lammungarnas natt på Teater Unga Klara i regi av Suzanne Osten (2014), husarkitekt för Sankt Anna Gården restaurang och vandrarhem, mobil arkitektur med Underverkstan, Söderköping (2014), skulptur Vänskapens tempel, Alma Löv, CIA (2014), manus och programledare för radioprogrammet Fasad, P1 (producerat av Filt, 2013).

Thérèse Kristiansson är konstnär, arkitekt och forskare. Utöver MYCKET har Kristiansson grundat konstnärskollektivet The New Beauty Council, det europeiska nätverket för urban trädgårdsskötsel UniGrowCity och Stockholm Green Map. För närvarande också del av redaktionen för den svenska delen av Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture (kommande 2022). Undervisar på KTH och Konstfack bland andra institutioner. Utvalda arbeten inkluderar: Feminist Futures of Spatial Practices: Materialisms, Activisms, Dialogues, Pedagogies, Projections, redaktör tillsammans med Meike Schalk och Ramia Mazé (2017), Undersökning av ett Normkritiskt kompetenskluster / Vinnona, (2016), Göteborgsbiennalen, Göteborg (2011), 48 TIMMAR ARKITEKTUR / Arkitekturmuseet, Stockholm (2011), Modernautsällningen / Moderna Museet, Stockholm (2011)
Mellan 2016-2020 respektive 2018-2020 expanderade MYCKET till att inkludera inredningsarkitekterna Ullis Ohlgren, samt Anna Märta Danielsson.MYCKET 2019 on Råslätt, Jönköping.
From the left sitting down:
Ullis Ohlgren, Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier.
Standing from left:
Thérèse Kristiansson, local collaborator Sibel Akdogan,  Anna Märta Danielsson.