Aiming for Democratic Architecture
The exhibition Aiming for the exhibition Aiming for Democratic Architecture has been produced by Architects Sweden in collaboration with MYCKET for the Swedish Institute. It is an attempt to open up a wider discussion of what democratic space can be and how to create it, what tools are available and how to develop them even further.

Production and project management:
Swedish Institute – Jenny Bergström
Curation, production and project management:
Architects Sweden
– Tove Dumon Wallsten & Julia Hertzman
Texts:
MYCKET
Exhibition design:
MYCKET
Exhibition films:
Vindelfilm
– Johan Palmgren & Lisa Gustafsson & Filip Hammar Translation:
Rikard Lagerberg
English language editor:
Stephen Croall, Lisa Bartfai
Exhibition sound:
Stefan NordbergRead more about the projekt here!

Utställningen Aiming for Democratic Architecture har producerats av Sveriges Arkitekter tillsammans med MYCKET för Svenska Institutet. Det är ett försök till att öppna en bredare diskussion om vad demokratiska rum kan vara och hur man skapar dem, vilka verktyg som finns och hur de kan vidareutvecklas.

Produktion och projektledning:
Svenska institutet – Jenny Bergström
Kuration, produktion och projektledning:
Sveriges arkitekter
– Tove Dumon Wallsten & Julia Hertzman Utställningstexter:
MYCKET
Utställningsdesign:
MYCKET
Utställningsfilmer:
Vindelfilm
– Johan Palmgren & Lisa Gustafsson med Filip Hammar Kapitelstexter:
MYCKET
Översättning:
Rikard Lagerberg
Engelska språkredaktör:
Stephen Croall, Lisa Bartfai
Utställningsljud:
Stefan Nordberg

Läs mer om projektet här!

Aiming for Democratic Architecture exhibited in Izmir, Turkey, 2018