Circumnavigating
and CrushingHow do we put up resistance when patriarchy is literally part of our spatial framework?


In the magazine Bang, issue no. 2/2013, we talk with graphic designers Alexandra Falagara and Brita Lindvall Leitmann about revolutionary typefaces and the potential of faux fur.
Read and download!

Text written by MYCKET and designed together with Bastion Agency Studio Lab (Alexandra Falagara and Brita Lindvall Leitmann.

Manövrera runt
och slå sönderNär patriarkatet bokstavligt sitter i väggarna, hur görs motstånd då?

I tidskriften Bang, nr 2/2013 talar vi om revolutionära typsnitt och fuskpälsens potential med Bangs grafiska formgivare Alexandra Falagara och Brita Lindvall Leitmann.
Ladda ner och läs!

Text skriven av MYCKET och formgivet i samarbete med
Bastion Agency Studio Lab (Alexandra Falagara och Brita Lindvall Leitmann)