Fancy a
carpentry project?Here are the drawings of MYCKET's outdoor furniture PLAYAN, in our projects built by MADAM snickeri.

Long tables and benches, most recently used for The Ball Cap - a place for dance and movement on Råslätt . Feel welcome to download the drawings for the tables here and the benches here!


Sugen på ett
snickeriprojekt?Här är ritningarna av utemöblerna PLAYAN, ritade av MYCKET och byggda av MADAM snickeri.

Långbord och bänkar, senast använda för Kepsen - en plats för dans och rörelse på Råslätt. Varsågod att ladda ner ritningarna till bordet här och bänkarna här!