Forest Drag Show
Forest drag show in the world of shapeshifters – Art Camp at Rejmyre Art Lab

In the summer of 2023, Art Camp will be held within Konstlabbet at Rejmyre Art Lab together with MYCKET under the theme 'shape shifters'. A shapeshifter is a type of creature that can change shape, e.g. in size as between huge and small, or in type as between troll and human. We search the forest for trash, treasures and traces of other beings. We create costumes, masks and tools to shape change ourselves and become a magic pack of fantastic creatures. Our mission is to save the forest and everyone who lives there from devastation. Towards the end of the camp we do a forest drag show in the world of shapeshifters.

Konstlabbet is part of  Rejmyre Art Lab, which is aimed at children in Rejmyre and Brenäs and the surrounding area. The program is based on an interdisciplinary basis where the children get to meet experts from different fields, both artists and researchers. Through art and creation, the questions that affect the place are explored. The purpose of the activity is to develop new methods of learning through art. The project is financed by the Allmänna Arvsfonden.
Skogsdragshow
Skogsdragshow i formskiftarnas värld – konstkollo med Konstlabbet på Rejmyre Art Lab

Sommaren 2023 genomförs Konstkollo med Konstlabbet på Rejmyre Art Lab tillsammans med MYCKET under temat ’formskiftare’. Formskiftare är en slags varelse som kan byta form, t.ex. i storlek som mellan jätte och pyssling, eller i sort som mellan troll och människa. Vi letar i skogen efter skräp, skatter och spår av andra väsen. Vi skapar kostymer, masker och verktyg för att själva skifta form och bli ett trollpack av fantastiska varelser. Vårt uppdrag är att rädda skogen och alla som lever där från skövling. Mot slutet av kollot gör vi en skogsdragshow i formskiftarnas värld.

Konstlabbet är en del av Rejmyre Art Lab som riktar sig till barn i Rejmyre och Brenäs med omnejd. Programmet bygger på tvärvetenskaplig grund där barnen får möta experter från olika områden, både konstnärer och forskare. Genom konst och skapande utforskas de frågeställningar som berör platsen. Syftet med verksamheten är att utveckla nya metoder för lärande genom konst. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.