Heaven by MYCKET


Nasjonalmuseum Arkitektur, Oslo
Sep 2022 - Jan 2023

Heaven by MYCKET is a full-scale nightclub installation that allows the visitor to step into a material manifestation of our scripted drama When Walls Speak (GLU#13, 2021) – MYCKET's publication resulting from our ten-year artistic research on the queer (night) club. Heaven by MYCKET is therefore not a regular nightclub: it is a museum club, a meta-club. It is an archive and taxonomy of clubs, of feelings and experiences, of architectures, of spontaneous communities, and of queer desires and dreams. The 300 square meter installation accommodates animations, furniture, dance floor, bar, costumed wardrobe, sound works and videos and has been accompanied by an extensive pedagogical programme including poster workshops by Paulo Araya and drag queen storytelling called “Alex in Mycketland” performed by Remi Johansen Hovda.

Heaven by MYCKET is part of the exhibition Inn i Fellesskapet/Coming into Community curated by Victoria Bugge Øye and project managed by Charlotte McInnes, in relation to the pedagogical programming by Karianne Ommundsen; at the National Museum – Architecture in Oslo, and part of the Oslo Architecture Triennale 2022. The Triennale deals with urgent social issues based on the theme Mission Neighborhood – (Re)forming communities. The exhibition Coming into Community is about urban planning from a minority perspective, especially from the perspective of the different LGBTQI+ community. How neighborhoods are shaped from a grassroots perspective and what society's planning and architecture institutions can learn from this.

TO CREATE THIS EXHIBITION we extended MYCKETs crew with: Animation: Karin Drake; Sound editor: Madde Edlund; Sound design & music composition: MLC (Moa Lina Croall); Studio technician: Rebecka Reinhard; Transports: Annie Jonasson.
And with the amazing help from the museum: AudioVisual: Cathrine Heltzen, Svein Christian Oistad; Curator: Victoria Bugge Øye; Curator Education: Karianne Ommundsen; Production Manager: Per Morten Traaholt & Matthew Simon Games; Project Manager: Charlotte McInnes; Security- and Service Coordinator AND amazing drag performances by Penetra Schøn (Paulo Araya).

WE ARE GRATEFUL for the archival material that gives us access to our history, thank you: Nasjonale arkivet og kunnskapssenteret for skeiv historie i Norge, Reidar Engesbak, QRAB (Queerrörelsens arkiv) and Stockholms Stadsarkiv.

Also many thanks to the people collaborating with us in former productions who´s work is also on display in this exhibition: Maja Gunn, Ullis Ohlgren, Anna Märta Danielsson, Moa Sjöstedt, Annie Jonasson, MADAM snickeri och möbelkonservering (Marie Carlsson & Magdalena Marano).

AND MANY THANKS to our stylistas and co-creators through the years – the alchemists who make magic with spaces and bodies.

Heaven by MYCKETNasjonalmuseum Arkitektur, Oslo
Sep 2022 - Jan 2023

Heaven by MYCKET är en fullskalig nattklubbsinstallation som bjuder besökaren att stiga in i en materiell manifestation av vårt teatermanus When Walls Speak (GLU#13, 2021) – MYCKET’s publikation om vår tioåriga konstnärliga forskning kring the queera (natt)klubben. Heaven by MYCKET är ingen vanlig nattklubb: det är en museiklubb, en metaklubb. Det är ett arkiv och en taxonomi av klubbar, av känslor och upplevelser, av arkitekturer, av spontana gemenskaper och av queera begär och drömmar. Den 300 kvadratmeter stora installationen rymmer animationer, möbler, dansgolv, bar, omklädningsgarderob, ljudverk och videor. Utställningen har ackompanjerats av ett omfattande pedagogiskt program med tex affischverkstäder ledda av Paulo Araya och drag queen sago-performance "Alex i Mycketland" framförd av Remi Johansen Hovda.

Heaven by MYCKET ingår i utställningen Inn i Fellesskapet/Coming into Community kurerad av Victoria Bugge Øye, projektledd av Charlotte McInnes, och ett pedagogiskt program utvecklat av Karianne Ommundsen på Nationalmuseet – Arkitektur i Oslo. Utställningen är en del av Oslo Arkitekturtriennale 2022. Triennalen behandlar angelägna sociala frågor utifrån temat Mission Neighborhood – (Re)forming communities. Utställningen Inn i Fellesskapet  handlar om stadsplanering ur minoritetsperspektiv, särskilt från olika HBTQI+-gemenskaper. Hur stadsdelar formas sett från gräsröttrena och vad samhällets plan- och arkitekturinstitutioner kan lära sig av detta.

FÖR ATT SKAPA UTSTÄLLNINGEN växte MYCKETs crew med: Animation: Karin Drake; Ljudredaktör: Madde Edlund; Ljuddesign & musikkomposition: MLC (Moa Lina Croall); Studiotekniker: Rebecka Reinhard; Transporter: Annie Jonasson. Och, med fantastisk hjälp från museet: AudioVisual: Cathrine Heltzen, Svein Christian Oistad; Curator: Victoria Bugge Øye; Kurator Utbildning: Karianne Ommundsen; Produktionsledare: Per Morten Traaholt & Matthew Simon Games; Projektledare: Charlotte McInnes; Säkerhets- och Servicekoordinator OCH fantastiska drag performances med Penetra Schøn (Paulo Araya).

VI ÄR TACKSAMMA för allt arkivmaterialet som ger oss tillgång till vår historia, tack: Nasjonale arkivet og kunnskapssenteret for skeiv historie i Norge, Reidar Engesbak, QRAB (Queerrörelsens arkiv), Stockholms Stadsarkiv.

Även ett stort tack till de personer som samarbetat med oss i tidigare produktioner som också visas i denna utställning: Maja Gunn, Ullis Ohlgren, Anna Märta Danielsson, Moa Sjöstedt, Annie Jonasson, MADAM snickeri och möbelkonservering (Marie Carlsson & Magdalena Marano).

OCH STORT TACK till våra stylister och medskapare genom åren – alkemisterna som skapar magi med utrymmen och kroppar.


WRITTEN about the exhibition Heaven by MYCKET
– I nattklubben Heaven sin garderobe skjer trans-formasjonen helt konkret. Alle besøkende blir tilbudt å ta på seg dresser, masker, sminke og smykker før de de går videre. Men man kommer ikke direkte inn på nattklubben, man ledes deri-mot ut på et åpent torg, omgitt av en by malt på veggen. Blikk 06.10.22 (bakom betalningsmur)

– At nordmenn blir gjort oppmerksom på at det finnes andre rammer å bo og leve livet sitt innenfor enn de ultrakonvensjonelle […], har høy verdi. Klassekampen 04.10.22 (bakom betalningsmur)

– The exhibition demonstrates a beautiful balance between the radical and the real. The Architectural Review 30.09.22

– Arkitekturtriennalen er ikke for meg, tenker du. Jo, i år er den faktisk det. Morgenbladet 29.09.22 (bakom betalningsmur)

– MYCKET recognises the importance that institutions and events as “Queer Culture Year” can play in nurturing diverse conversations and raising awareness on how different individuals need different kinds of spaces whether these are shared or individual. KoozArch 28.09.22

–a captivating riot of colour and sound, shining the light onto what shared space means for the queer community, and providing a valuable perspective on placemaking. Wallpaper 27.09.22

– Da vi tre startet Mycket og ville skape arkitektur sammen, så kom vi på hvor viktige minner vi hadde av hvordan vi ble til som voksne mennesker på skeive nattklubber. 
Arkitektnytt 22.09.22