Ho aj aj aj aj buff


Margit Holmberg's Trollmor in the lullaby "Ho aj aj aj aj buff" is perhaps the most famous troll in our hoods, the one who ties her loved ones together by the tail and rocks them to sleep. The words she sings and the movement she makes conjures sleep. The work Ho aj aj aj aj buff is a cradle woven together of all kinds of leftover and found textiles and fibers, tied by countless hands, which traveled between Accelerator konsthall, to the forest in Fogelstad säteri's grounds in Julita as part of Malin Arnell and Åsa Elzén's work The Forest calls – An endlessly contaminated collaboration or The dance is a form of forest knowledge; to Virserum's art gallery to finally land along the hiking path of Östgötaleden at Ormestorp's farm. "Ho aj aj aj aj buff" is tied to a fairy tale about the character Le Guin (based on Ursula K. Le Guin), which tells the story of the collector and container, not the conqueror.

Ho aj aj aj aj buff
Margit Holmbergs Trollmor i vaggvisan “Ho aj aj aj aj buff” är kanske det mest kända trollet i våra trakter, hon som binder ihop sina kära i svansen och vaggar dem till sömns. Orden hon sjunger och rörelsen hon gör trollar fram sömn. Verket Ho aj aj aj aj buff är en vagga ihopflätad av allehanda överblivna och hittade textilier och fibrer, knuten av otaliga händer, som färdats mellan Accelerator konsthall, till skogen i Fogelstad säteris marker i Julita som del av Malin Arnell och Åsa Elzén verk Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap; till Virserums konsthall för att slutligen landa längs med Östgötaleden på Ormestorps gård. “Ho aj aj aj aj buff” är knuten till en saga om karaktären Le Guin (baserad på Ursula K. Le Guin), som berättar om samlarens och behållarens historia, inte erövrarens.