STRUGGLEOKE

STRUGGLEOKE – The Karaoke Bar with Songs that Care maps historical, recent historical, and ongoing civil rights struggles and justice movements, as well as the material traces they leave behind. It is also an actual karaoke bar where songs of resistance are sung, and a shared workshop where banners and pins can be made.

Performed in front of the Swedish Royal Castle, Stockholm, as part of Choreographies of the Social curated by edi Muka, the Public Art Agency Sweden in collaboration with Stockholm Culture Festival (and in smaller format at several other occasions).

STRUGGLEOKE has visited:
Scenkonst 2022, Riksteatern, 2022
Eldmarknaden, Stockholm, 2020
Kvinnors byggforum, 2019
Public Art Agency Sweden, 2019
Stockholm Cultural Festival, 2019
RFSU congress, Umeå, 2019
Stockholm Museum of Women’s History, 2019

Co-creators:
Strikkchics
Lina Kurttila (Struggleoke host)
Bahareh Razekh Ahmadi (Struggleoke host)
Sara Parkman (Struggeoke host)
Catti Brandelius (Struggleoke host)
Andrés Esteche (Struggleoke host)
Jan Hammarlund (Struggleoke host)
Moa Lina Croall (Struggleoke-jingle)
Brita Lindvall Leitmann (Struggleoke typeface: Comic Helvetica)

Photographers:
Binyam Berhane
Ricard Estay
Ulrika WesterlundKÄMPAOKE

KÄMPAOKE  – karaokebaren med sånger som bryr sig är en kartläggning av historiska, närhistoriska och pågående medborgarrättskamper och rättviserörelser och de materiella spår de lämnar efter sig. Det är också en karaokebar med plats för kampsånger och en gemensam verkstad för banderoller och pins.

Det är en karaokebar dit du kommer för att sjunga, lyssna och göra, minnas, inspireras, gråta och garva, kanske dansa, samt dela med dig av de kamper du deltar eller har deltagit i, lokala, nationella, globala. Rörelser och paroller som No paseran, Skolstrejk för klimatet, White silence is violence; låtar som Lalehs Goliat, Dolly Partons Nine to five eller Jan Hammarlunds Europa. Det är en gemensam verkstad för att göra nya eller inspireras av gamla banderoller, tishor, affischer och andra saker som du kan ta med dig hem eller lägga till Kämpaokens ständigt växande arkitektur. KÄMPAOKE skapar ett levande arkiv, ett kampsaksbibliotek med ord och sånger som samlas i Kämpaokepärmen och banderoller, pins, vepor som bildar dess väggar.

Som del av utställningen Choreographies of the Social curerat av Edi Muka, Statens konstråd, och i samarbete med Stockholms kulturfestival iscensattes Kämpaoke augusti 2019 på framför Stockhomls slott på Skeppsbron. MYCKET byggde en femtio kvadratmeter stor karaokebar och utställning med evenemang och aktiviteter som leddes av olika grupper och personer som bidragit med material.

KÄMPAOKE har besökt:
Scenkonst 2022, Riksteatern, 2022
Eldmarknaden, Stockholm, 2020
Stockholms Kulturfestival, 2019
Kvinnors byggforums, Stockholm, 2019.
Statens Konstråd, 2019
RFSU kongress, Umeå, 2019
Stockholms kvinnohistoriska museum, 2019

Medskapare:
Strikkchics
Lina Kurttila (Kämpaoke-värd)
Bahareh Razekh Ahmadi (Kämpaoke-värd)
Sara Parkman (Kämpaoke-värd)
Catti Brandelius (Kämpaoke-värd)
Andrés Esteche (Kämpaoke-värd)
Jan Hammarlund (Kämpaokevärd)
Moa Lina Croall (Kämpaoke-jingle)

Brita Lindvall Leitmann (Kämpaoke-typsnitt: Comic Helvetica)


Fotografer:
Binyam Berhane
Ricard Estay 
Ulrika Westerlund