Catastrophe Carnival
At Bloco – a Brazilian street party, a.k.a gallery Block - MYCKET invites you to a catastrophe carnival with scenes from the last ten years of activity, taken from our artistic research projects around the architecture and design of the queer nightclub and the southern Swedish mythology. The grief, the struggle and the party belong together - the laughter may save us from charring and the world from burning up.

By 2030, we must halve the planet's carbon dioxide emissions, otherwise we don't even have a chance to reach the 1.5 degree target. 1 ton of carbon dioxide per person per year if we were to distribute the emissions fairly. If we fail, 90% of the Earth's surface could be uninhabitable in 50 years. Currently, emissions are constantly increasing and the political conflicts are piling up. 'Collective suicide pact' is what UN Secretary-General António Guterres calls it - a generalized environmental anxiety syndrome with practiced avoidance behaviors through which we protect ourselves from the great discomfort of fully taking in the situation. Or, can we stop now and form a global pack?

We hope for the German economic journalist Ulrike Herrman's prophecy of being saved by the British war economy from 1939. She believes that it can serve as a model for a possible path towards the circular economy of the future. Literally translated from German, the title of her latest book is "The end of capitalism - why growth (also read green growth) and climate protection are not compatible - and how we will live in the future". We also place our hope in various sorcerers and witches, fairy tales and legends. Trying to perceive ourselves as swappers and shapeshifters, and exploring how we can shape the world and the body of society by borrowing, turning trash into treasure, harvesting instead of scavenging, hurrying slowly (remember; that time is all we have, that are the resources that are finite?).

/MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier and Thérèse Kristiansson together with the extended troll pack Alva Madrid Wiig and Anton Åkerbäck)

Opening February 21, 2024, 5-10pm:  Please come dressed as your worst catastrophe

Gallery Block, Hornsgatan 32, Stockholm

Thank you Masangue Maracatu Estocolmo

KatastrofKarneval
På Bloco – en brasiliansk gatufest, a.k.a galleri Block – bjuder MYCKET in till katastrofkarneval med scener från de senaste tio årens verksamhet, hämtade ur våra konstnärliga forskningsprojekt kring den queera nattklubbens samt den sydsvenska mytologins arkitektur och design. Sorgen, kampen och festen hör ihop – skrattet kanske räddar oss från att förkolna och världen att brinna upp.

Till 2030 måste vi halvera planetens koldioxidutsläpp, annars har vi inte ens chans att nå 1,5 gradersmålet. 1 ton koldioxid per person och år om vi rättvist skulle fördela utsläppen. Lyckas vi inte, kan 90% av jordens yta vara obeboelig om 50 år. I dagsläget ökar utsläppen ständigt och de politiska konflikterna hopar sig. ‘Kollektiv självmordspakt’ är vad FN’s generalsekreterare António Guterres kallar det – ett generaliserat miljöångest-syndrom med inövade unvikandebeteenden genom vilka vi skyddar oss från det stora obehag det innebär att fullt ta in situationen. Eller, kan vi sluta nu och bilda ett globalt pack?

Vi hoppas på den tyska ekonomijournalisten Ulrike Herrmans profetia om att räddas av den brittiska krigsekonomin från 1939. Hon menar att den kan tjäna som modell för en möjlig väg mot framtidens cirkulära ekonomi. Ordagrant översatt från tyska är titeln på hennes senaste bok “Slutet på kapitalism - varför tillväxt (läs även grön sådan) och klimatskydd inte är förenliga – och hur vi kommer att leva i framtiden”. Vi lägger även vårt hopp till diverse trollfolk och oknytt, sagor och sägner. Prövar att uppfatta oss själva som bortbytingar och formskiftare, och undersöker hur vi kan forma världen och samhällskroppen genom att lånebruka, göra skräp till skatter, skörda i stället för att skövla, skynda långsamt (minns du; att tid är det enda vi har, det är resurserna som är ändliga?).

/MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson tillsammans med det utökade trollpacket Alva Madrid Wiig och Anton Åkerbäck)

Vernissage 21 februari, 2024, 17-22:  Kom gärna uppklädd som din värsta katastrof

Galleri Block, Hornsgatan 32, Stockholm

Tack till Masangue Maracatu Estocolmo