The Ball Cap
Between 2016 - 2020 MYCKET worked with a public art project in Råslätt, a suburb outside of Jönköping. MYCKET was invited by the Public Art Agency Sweden through the project Art Happens.

In this project, MYCKET has been collaborating with a number of civic groups during the process, especially the community driven dance school Mix Dancer’s Academy.

Since 2008 Mix Dancers Academy has been run by girls and young women in Råslätt and has around 70 active members. Mix Dancers Academy plays an important role in Råslätt beyond teaching dance, since members and their families are engaged in other youth activities and local organisations. Before, Mix Dancers Academy only housed a cellar space in Stadsgården, the local culture house. To create a new and well needed complement to the different outdoor sport facilities in Råslätt (mainly occupied by boys and men) the local housing company Vätterhem, The Swedish Union of Tenants and Mix Dancers Academy applied to an open call by the Public Art Agency Sweden, in order to bring the dance studio out of the cellar and into public light. The art and architecture collaboration MYCKET was invited and then worked with these groups as well as children and young people at Råslätt during four years. They tried and sketched out the idea of what a place for public dance and movement could look like and how it could be used. Many dedicated local residents have been involved in the final proposal KEPSEN, completed in 2020.

At KEPSEN you find a wooden floor, a lit-up ceiling, soundsystem, benches and tables, everything free to use: dance, gym and listen to music. Users can connect to the audio system via Bluetooth. It is also possible to book Kepsen in advance via Stadsgården.

MYCKET in collaboration with Mix Dancers Academy, Vätterhem, Jönköping Municipality, the Swedish Arts Council, Stadsgården’s youth center.

Photo: Myra Wippler & Ricard Estay
Film: Ricard Estay


Kepsen
Under  2016 – 2020 jobbade MYCKET med en ny offentlig plats på Råslätt, en förort till Jönköping.

Det hela började år 2015 när Råslättsbon Rose Akdogan räckte upp handen på ett områdesmöte. Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköping ville formulera en ansökan till Statens Konstråds satsning “Konst händer” där civilsamhället kunde ansöka om att få hjälp av en konstnär eller arkitekt för att förverkliga sin dröm. Rose Akdogans dröm var att dansgruppen Mix Dancers Academy, som hennes dotter Sibel Akdogan grundat som 12-åring, skulle få flytta ut ur sin källarlokal och träna utomhus, synliga bland alla andra idrottsaktiviteter på Råslätt. För ansökan gick Mix Dancers, Kultur-och fritidsförvaltningen i Jönköping och bostadsbolaget Vätterhem ihop gemensamt och av 153 sökande var förslaget ett av de 15 som slutligen beviljades.

I samråd med Mix Dancers gav Statens konstråd gestaltningsuppdraget till MYCKET som utvecklat arbetsmetoden “D-I-G’s” (doing in group). Under fyra års tid har vi tillsammans med Mix Dancers Academy, fritidsverksamheten på Råslätt, Vätterhem och de boende på Råslätt – hundratals stora som små  – genomfört praktiska workshops, bollat skisser och idéer fram och tillbaka och vägt budget mot drömmar. Många dedikerade lokalinvånare har varit involverade i processen.

Under våren 2020 kunde bygget färdigställas med hjälp av extrafinansiering från Vätterhem och stöd från Boverket.

Slutresultater blev KEPSEN – en paviljong i formen av en gigantisk keps, målad i Mix Dancers lila signaturfärg. Den vilar på fem pelare och har ett dansgolv i massivträ som är upplyst under dygnets alla timmar, ljussatt av det lokala belysningsföretaget Hide-a-lite. När solen går ner tänds också ljusmaster och färgskiftande LED-rep som markerar Kepsens form. Genom ett trådlöst nätverk går det enkelt att koppla upp sig till det inbyggda ljudsystemet. För att underlätta för dans- och gympaklasser finns fem fristående speglar att spegla sig i. Gräsmattan omkring har formats med en kulle och en slänt och möblerats med MYCKETs flyttbara bänkar och långbord. Kepsen går att boka i förväg av privatperson eller grupp utan kostnad.

I samarbete med bostadsbolaget Vätterhem, Mix Dancers Academy, Jönköping kommun, Hyresgästföreningen, Statens Konstråd.

Läs mer om projektet
här!
Foto: Myra Wippler & Ricard Estay
Film: Ricard Estay