Panorama

Panorama


With Panorama, the Swedish Institute's wandering exhibition Aiming for Democratic Architecture, co-created by MYCKET and Architects Sweden was shown in Sweden, with a special edition designed for the Stockholm Furniture & Light Fair (2018).


Panorama is built as a distinct mountain landscape, for anyone who wants to take a break, reflect or socialize. The bar is panoramic, the splendid look of the world that surrounds us. It is held together by a framework, a framework that allows many expressions and ideas. It carries stories and futures, positions and directions.

Everything that can be re-used gets a new life after the end of the exhibition. Most items have been manufactured or styled with a specific recipient in mind: RFSL Stockholm youth group Egalia. In their new premises, pallets, seating puffs, site-specific and built-in lights as well as design objects will give their unique character.

MYCKET together with the
Swedish Architects, were producers, curators and designers for Panorama. MUCH and students at Nyckelvik School have together created the furniture and objects, the students have worked under the leadership of Magdalena Marano and Marie Carlsson from MADAM Snickeri.


Panorama är en specialversion av Svenska Institutets vandringsutställning Aiming for Democratic Architecture som MYCKET producerade tillsammans med Sveriges Arkitekter för Stockholm Furniture & Light Fair (2018).


Panorama är uppbyggd som ett säreget fjällandskap, till för alla som vill ta en paus, reflektera eller umgås. Baren är panoramat, den spretiga blicken på världen som omger oss. Den hålls ihop av ett regelverk, en ram som tillåter många uttryck och idéer. Den bär på historier och framtider, positioner och riktningar.

Allt som kan återbrukas får nytt liv efter utställningens slut. De flesta föremålen har tillverkats eller stylats med en specifik mottagare i åtanke: RFSL Stockholms ungdomshäng Egalia. I deras nya lokaler ska pallar, puffar, specialritade och byggda armaturer liksom designobjekt ge verksamheten sin alldeles egna karaktär.

MYCKET var tillsammans med
Sveriges Arkitekter producenter, curators och formgivare för Panorama. MYCKET och studerande vid Nyckelviksskolan har tillsammans skapat möblerna och objekten. Studenterna har arbetat under ledning av Magdalena Marano och Marie Carlsson från MADAM Snickeri.