The PlayaMYCKET have been investigating bathing possibilities in Frihamnen, Gothenburg. In the first phase of this project we mapped out resources and needs together with a few select groups and as a result of that work built a Playa with sand and wooden decks, picnic tables and benches, as well as public grills. There is a roller derby rink, a sailing school, and a small garden next to the Playa. A sauna and a designated bathing area will be added in the next few years as the bathing park continues to grow.

On assignment by Göteborgs Stad/ City of Gothenburg and Älvstranden Utveckling.

In collaboration with: Lise Kassow (design & construction) & Bastion (graphic design). Pernilla Wåhlin Norén (construction)

Many thanks to: Guts Angered, G.I.A, Utopia, Gatljuset/Stadsmissionen, Muslimska kvinnors idrottsförening, Socialkontoret i Lundby, Mötesplats Simone.

Click here to read more about the process and the ideas (only available in Swedish).

PlayanMYCKET arbetade under 2014 med att undersöka badmöjligheter i Frihamnen, Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling. I den första fasen kartlade vi resurser och behov tillsammans med några utvalda grupper, vilket resulterade i vårt konkreta förslag PLAYAN. Vi byggde och målade fram ett nytt offentligt rum med sand och trall, långbord och bänkar samt offentliga grillar. En musikanläggning finns att låna på plats. Estetiskt inspirerades vi av textila mönster och bruksföremål som dyker upp på vitt skilda platser i världen men vars uttryck och konstruktionsprinciper är likadana. Bredvid Playan ligger en roller derby bana, en seglarskola, en liten odling och en bastu. Sedan Playan byggdes har ett utebad anlagts och en plaskdamm tillkommit.

I samarbete med: Lise Kassow (konstruktion & design)
Bastion. (grafisk form). Pernilla Wåhlin Norén (construction)

Tack till: Guts Angered, G.I.A, Utopia, Gatljuset/Stadsmissionen, Muslimska kvinnors idrottsförening, Socialkontoret i Lundby, Mötesplats Simone – som alla deltog i förstudien och bidrog med sin tid och engagemang.

För att läsa mer om processen och idéerna
klicka här.