Radioprogrammet
Fasad


I varje hus, bakom fasaden levs det liv; historier utspelar sig, livsöden avgörs. Den byggda miljön, arkitekturen, är inte en neutral bakgrund fri från värderingar. Programserien Fasad handlar om hur denna miljö påverkar människan. Lyssna på Fasad!

I radioprogrammet Fasad berättar MYCKET's Katarina Bonnevier i åtta program om normbrytande arkitektur; om bångstyriga byggen som utmanar. Virginia Wolfs och Bloomsbury gruppens hus Charleston - där drömmen om ett liv bortom borgerligheten tog sig i uttryck genom att hela huset målades. Tapeter, bord, kaminer, allt.

Arkitekturen upprättar maktordningar, berättar om vad som är ett önskvärt beteende och distribuerar plats mellan samhällets olika grupper. Men den är också ett medel för förändring, den kan föreslå andra sätt att leva, väcka lust, skapa identitet. Fasad gräver i arkitekturhistorien, bökar i arkitekturpolitiken och lyfter unika berättelser om hus och hem. Det är ett program i gränslandet mellan psykologi och arkitektur som landar i våra egna liv och beteenden omkring byggnadsverk.

Mårbacka och Selma Lagerlöf, som lyckades finta en hel samtid genom att göra Mårbacka till en prålig herrgård – och medan omvärlden tittade på den vackra fasaden, levde hon ett privat liv bakom väggarna tillsammans med sina två stora kärlekar Sophie Elkan och Valborg Olander.

I programserien berättas dessutom om Tove Janssons längtan efter en fyr och vårt behov av utsikt, om tysta minareter, konstnären Niki De Saint Phalles vällustiga Hon-Katedral och om badrum och badhus – arkitektur för nakna kroppar.

Producent är Martin Johnson som även producerat den kritikerrosade serien Havet i P1 och reporter Amanda Glans, vinnare av Stora journalistpriset. Fasad görs av produktionsbolaget Filt.