The Club Scene
Act 1:
LalasalonLalasalon
is the first act of the The Club Scene project, which was held at the flat of Fredrika Bremer at the Årsta castle, and celebrated a lesbian salon in Beijing by the same name, of which some of the members were present during the evening. Lalasalon begins from marble clad bathing houses among the clouds of the 53rd floor where Fredrikas and queers, dandies and artists, slide around in the politics of bodily movement. Wherever they appear, in Bejing, Årsta or Paris, in the 19th or the 21st century, sharp divides between the intimate and the public begins to crumble. The salon is about making safe spaces for political conversations that aren’t possible to have in the public realm, neither in the 19th century of Fredrika Bremer nor in 21st century Beijing.

Co-creators: Clara Gustavsson, Efwa-Wiktoria Ewik, Shi Tou, Ming Ming, Bahareh Razekh Ahmadi, Nasim Aghili, Jorun Kugelberg, Moa Kange, Malin Träff, Helena Lindblom, Annelie Carnelid, Vilda Kvist, Gunnel Stenqvist, Moa Lina Croall, Amanda Fritzén, Alexandra Falagara, Elin Strand Ruin, Ingela Östgård, Suzanne Osten, Ann-Sofie Barany, Jojjo Stenberg, Stefan Nordberg, Patriez van der Wens, Rebecca Vinthagen and Lina Zavalia.
Clubscenen
Akt 1:
LalasalonLalasalon är den första av Clubscenens akter som ägde rum i Fredrika Bremers våning på Årsta slott och hyllade en lesbisk salong i Peking med samma namn, varav vissa medlemmar även var närvarande under kvällen. Lalasalon tar sin utgångspunkt i marmorklädda badsalonger bland molnen på 53e våningen, där Fredrikor och queers, dandys och artister glider omkring i en kropparnas politiska rörelse. Varhelst de drar fram, i Beijing, Årsta eller Paris, i artonhundratal eller tjugohundratal, nöts alla skarpa linjer mellan det intima och det offentliga ner. Salongen handlar om att ge plats för politiska samtal i trygga rum när dessa inte möjliggörs i offentligheten; under Fredrika Bremers 1800-tal såväl som i 2000-talets Peking.

Medskapare: Clara Gustavsson, Efwa-Wiktoria Ewik, Shi Tou, Ming Ming, Bahareh Razekh Ahmadi, Nasim Aghili, Jorun Kugelberg, Moa Kange, Malin Träff, Helena Lindblom, Annelie Carnelid, Vilda Kvist, Gunnel Stenqvist, Moa Lina Croall, Amanda Fritzén, Alexandra Falagara, Elin Strand Ruin, Ingela Östgård, Suzanne Osten, Ann-Sofie Barany, Jojjo Stenberg, Stefan Nordberg, Patriez van der Wens, Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia.
About The Club scene

MYCKET’s artistic research project The Club Scene, began in the fall of 2012. The project is affiliated with ArkDes, the Swedish National Center for Architecture and Design, and funded by Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council, from 2014-2017. We investigate the architecture of the (night)club through extensive enactments of historical queer and feminist clubs, complete with costumes, décor, guests, dance and performers. We are working to elevate the understanding of how architecture and design can support difference and create a more tolerant world where there is room for everyone.

Clubscenen was run by MYCKET, in collaboration with Settings (Rebecca Vinthagen and Lina Zavalia), during 2012 – a W.I.S.P. (Women in Swedish Performing Arts) project.

Om Clubscenen

MYCKETs konstnärliga forskningsprojekt Clubscenen startades hösten 2012. År 2014-2017 drivs projektet på ArkDes och genom finansiering av Vetenskapsrådet. Genom omfattande iscensättningar av historiska queera och feministiska klubbar komplett med kostymer, dekor, gäster, dans och performers undersöker vi (natt)klubbens arkitektur. Vi arbetar för att höja förståelsen för hur arkitektur och formgivning kan stötta olikheter och skapa en mer tillåtande värld där det finns plats för alla.

Under 2012 drevs Clubscenen av MYCKET i samarbete med Settings (Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia) - ett projekt inom W.I.S.P. (Women in Swedish Performing Arts).