The Club Scene
Act 
10:
Dream Castles

Imagine a house without sharp edges and corners, but full of nooks and crannies. A city we built together where color is flowing and the walls moving. What lives would take place there?

Dream Castleswhen we build the city we want to live in is about how the built environment, architecture, affects us. Buildings, rooms and places tell us what a desirable behavior is (what you may or may not do in an art museum, on a street corner, a in shopping center) and assign specific places for different social groups. Architecture isn’t a neutral backdrop or an empty container, it manifests and upholds political ideas and values. Because of this, it can also be a tool for change and suggest other ways of living and allow us to dream of how we would like our surroundings be.

The project is inspired by the artist Niki De Saint Phalle’s voluptuous sculptures, (it’s been fifty years since her mythical She a Cathedral was shown at the Modern Museum in Stockholm), and by the contemporary artist Rachael Shannon’s airborne textile pavilions.

The dream castles are constructed out of material with past lives: recycled plastic, old sails, broken umbrellas and windbreakers (do you have material to contribute?). They are kept afloat by a faint but constant air pressure from a fan. Some can be entered while others are experienced from the outside, some will be created or reshaped during the exhibit. Together with other groups, MYCKET will keep on building, sewing, dreaming and taping together dream castles.


Co-creators:

Rachael Shannon, Emmy Linda Al-Ghussein, MyNa Do, Emma Lundqvist, Jimmy Gustafsson, Moa Sjöstedt, Britta Tegby-Frisk, Hanna Kisch, Ays Alayat, Maria Nilsson, Marie Carlsson, Magdalena Marano, Joakim Rindå, Annie Jonasson, Elisabeth Ek, Maria Munck, Patriez van der Wenz, Frida Sandström, Mira Nylund, Jill Wrethagen, Elias Lundgren, Leo Häger, Emira Lundgren, Amina, Denize Björkman, Alba Luna, Sofia Hedberg, Oli Malmros, Niclas Sandin, Jonas Fernström, Nilla Hägg, Anna Märta Danielsson, Vilde Stampe, Malin Kent, Lotta Wikander, Birgitta Sjöblom, Ulf Svärd, Sven Norberg, Per Dahlgren, Rojne Olander, Olle Viktorsson, Lena Jehrin och Tommy Lithander, Helén Hedensjö, Jimmy Gustafsson, Inger Kristiansson, Carolina Hemlin, Ann Sofie Stjernlöf, Felice Rova, Emma Samuelsson, Adam Gustavsson.

Exhibited Dream Castles:
A break can be what we are aiming for (group show) La Capella, Barcelona, April 26 – July 1, 2018
NormForm, (group show) ArkDes/Swedish National Center for Architecture and Design, Stockholm, October 6, 2017 – February 11, 2018
Next:Utopia (group show), Norrköping Art Museum, 24 sep 2016 – 5 mars 2017
Körsbärsgården, June – August 2017
Marabouparken, August 17, 2016, in collaboration with Sofia Hultin as a part of Unstraight Museum.
Borås Art Biennal / Borås Pride Festival, June 27- July 2, 2016.
Luftslott – när vi bygger den stad vi vill leva i Norrtälje Art Gallery (solo show), February 26 – April 3, 2016.

Clubscenen
Akt 10:
Dream Castles

Föreställ dig hus utan hörn och räta vinklar, men fullt med skrymslen och vrår. En stad vi byggt tillsammans, där färgen flödar och väggarna rör sig. Vilka liv skulle utspela sig där?

Luftslott – när vi bygger den stad vi vill leva i
handlar om hur den byggda miljön – arkitekturen, påverkar oss människor. Byggnader, rum och platser berättar vad som är ett önskvärt beteende (vad får du göra på en konsthall, i ett gathörn, ett köpcenter?) och anvisar plats för samhällets olika grupper. Arkitekturen är alltså inte en neutral bakgrund eller behållare, utan manifesterar och upprättar politiska värderingar och idéer. Därför är den också samtidigt ett medel för förändring, den kan föreslå andra sätt att leva och låta oss drömma om hur vi skulle vilja ha det omkring oss.

Projektet är inspirerat både av konstnären Niki De Saint Phalles vällustiga skulpturer (det är femtio år sedan hennes mytomspunna Hon-katedral visades på Moderna museet i Stockholm) och den samtida konstnären Rachael Shannons textila och luftburna paviljonger.

Luftslotten är konstruerade av material som haft ett tidigare liv, återvunnen plast, begagnade segel, trasiga paraplyer och vindställ (Har du material att bidra med?). De hålls uppe av ett svagt, men konstant lufttryck från en fläkt. Vissa går att gå in i, andra upplevs från utsidan, några blir till eller omformas under utställningsperioden. Tillsammans med olika grupper bygger, syr, drömmer och tejpar MYCKET vidare på luftslotten.
 
Medskapare:
Rachael Shannon, Emmy Linda Al-Ghussein, MyNa Do, Emma Lundqvist, Jimmy Gustafsson, Moa Sjöstedt, Britta Tegby-Frisk, Hanna Kisch, Ays Alayat, Maria Nilsson, Marie Carlsson, Magdalena Marano, Joakim Rindå, Annie Jonasson, Elisabeth Ek, Maria Munck, Patriez van der Wenz, Frida Sandström, Mira Nylund, Jill Wrethagen, Elias Lundgren, Leo Häger, Emira Lundgren, Amina, Denize Björkman, Alba Luna, Sofia Hedberg, Oli Malmros, Niclas Sandin, Jonas Fernström, Nilla Hägg, Anna Märta Danielsson, Vilde Stampe, Malin Kent, Lotta Wikander, Birgitta Sjöblom, Ulf Svärd, Sven Norberg, Per Dahlgren, Rojne Olander, Olle Viktorsson, Lena Jehrin och Tommy Lithander, Helén Hedensjö, Jimmy Gustafsson, Inger Kristiansson, Carolina Hemlin, Ann Sofie Stjernlöf, Felice Rova, Emma Samuelsson, Adam Gustavsson.

Utställda Luftslott:
A break can be what we are aiming for (grupputställning), La Capella, Barcelona, 26 april – 1 july, 2018
NormForm,(grupputställning) ArkDes/Sveriges nationella center för arkitektur och design, Stockholm, 6 oktober 2017 – 11 februari 2018
Next:Utopia (grupputställning), Norrköpings konstmuseum, 24 sep 2016 – 5 mars 2017
Körsbärsgården, juni – augusti 2017
Marabouparken, 17 augusti 2016, i samarbete med Sofia Hultin som del av Unstraight Museum.
Borås Skulpturbiennal / Borås Pridefestival, 27 Juni – 2 juli 2016.
Luftslott – när vi bygger den stad vi vill leva i Norrtälje Konsthall (soloutställning), 26 februari – 3 april 2016.

 


About ClubscenenMYCKET’s artistic research project Clubscenen, The Club Scene, began in the fall of 2012. The project is affiliated with ArkDes, the Swedish National Center for Architecture and Design, and funded by Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council, from 2014-2017. We investigate the architecture of the (night)club through extensive enactments of historical queer and feminist clubs, complete with costumes, décor, guests, dance and performers. We are working to elevate the understanding of how architecture and design can support difference and create a more tolerant world where there is room for everyone.
Om ClubscenenMYCKETs konstnärliga forskningsprojekt Clubscenen startades hösten 2012. År 2014-2017 drivs projektet på ArkDes och genom finansiering av Vetenskapsrådet. Genom omfattande iscensättningar av historiska queera och feministiska klubbar komplett med kostymer, dekor, gäster, dans och performers undersöker vi (natt)klubbens arkitektur. Vi arbetar för att höja förståelsen för hur arkitektur och formgivning kan stötta olikheter och skapa en mer tillåtande värld där det finns plats för alla.