The Club Scene
Act 13:
Styles Salon

Clubscenen
Akt 13:
Styles Salon
AHRA – Architecture Humanist Research Association is a non-profit academic organization, arranging annual conferences for researchers and practitioners. The 2016 AHRA conference Archifeminism, arranged in collaboration with Kungliga tekniska högskolan, the Royal Institute of Technology in Stockholm, will address connections between architecture and feminisms with an emphasis on plural expressions of feminist identity and non-identity. A specific focus is put upon transversal relations across contemporary exigencies of ecologies, economies and technologies.

Stylistas and co-creators: Ingela Stefaniak, Ullis Ohlgren, Malin Kent, Malin Kent, Gloria Hao, Cassandra Lorca Macchiavelli, Vilde Stampe, Magdalena Marano, Moa Sjöstedt, Annie Jonasson, Marie Carlsson, Nisella, Patriez van der Wens, Susanne Mobacker, Brita Lindvall Leitman , Sanna Ohlgren, Frida Sandström, Viktor Svälas

For more information, please visit the
Archifeminism conference.AHRA – Architecture Humanist Research Association är ett internationellt forskningsnätverk. Det var första gången som den årliga konferensen hade ett feministiskt tema och den har aldrig haft så många ansökningar och deltagare. Årets konferens arrangerades i samarbete med KTH-Arkitektur och Dans- och Cirkushögskolan (DOCH).

Stylistas och medskapare: Ingela Stefaniak, Ullis Ohlgren, Malin Kent, Malin Kent, Gloria Hao, Cassandra Lorca Macchiavelli, Vilde Stampe, Magdalena Marano, Moa Sjöstedt, Annie Jonasson, Marie Carlsson, Nisella, Patriez van der Wens, Susanne Mobacker, Brita Lindvall Leitman , Sanna Ohlgren, Frida Sandström, Viktor Svälas

För mer information, besök
Archifeminisms-konferensens hemsida.

About The Club SceneMYCKET’s artistic research project The Club Scene, began in the fall of 2012. The project is affiliated with ArkDes, the Swedish National Center for Architecture and Design, and funded by Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council, from 2014-2017. We investigate the architecture of the (night)club through extensive enactments of historical queer and feminist clubs, complete with costumes, décor, guests, dance and performers. We are working to elevate the understanding of how architecture and design can support difference and create a more tolerant world where there is room for everyone.


Om ClubscenenMYCKETs konstnärliga forskningsprojekt Clubscenen startades hösten 2012. År 2014- 2017 drivs projektet på ArkDes och genom finansiering av Vetenskapsrådet. Genom omfattande iscensättningar av historiska queera och feministiska klubbar komplett med kostymer, dekor, gäster, dans och performers undersöker vi (natt)klubbens arkitektur. Vi arbetar för att höja förståelsen för hur arkitektur och formgivning kan stötta olikheter och skapa en mer tillåtande värld där det finns plats för alla.