The Club Scene
Act 4:
Exclude Me In
MYCKET participated, together with Maja Gunn and The New Beauty Council, in Gothenburg´s International Art Biennial September 6 – November 17, 2013.

The streets, houses and squares of a city consist of values and cultures, both imagined and real. Carnivals turn those expectations on their head; the cars and calamity of everyday life fades away when dancing, rhythm and music, fantastic creatures and floats dominate the streets. Banners and flags decorate house façades during this temporary transformation, which creates lasting experiences in the bodies of the participants. The carnival is a party, which reveals the inner workings of our norms even if those hierarchies and power structures remain during the carnival.

Exclude Me In is derived from Göteborgskarnevalen, the Carnival of Gothenburg (1982-93), with its strongly connected nightclub scene. At its peak, Avenyn, the main artery of the city, was filled with 400,0000 participants. Homosexual life and desire is strikingly absent from any archival material of the carnival, which is likely a consequence of the prevalence of hate crimes (homophobic, transphobic, and racist) in Göteborg during this period. Exclude Me In is a celebration of the dancing, activist, queer culture that should have been there and dominated the streets throughout the carnival.

Exclude Me In is a carnival that highlights Göteborg’s queer nightclubs, based on extensive mapping of that scene from the 1980s to present-day. Banners, costumes and masks that represented different queer locations were created at a clamoring party with samba bands and floats and over 200 participants. The piece was part of the AnarCrew exhibit at Göteborgs Internationella konstbiennal, Göteborg International Biennal for Contemporary Art (2013), which was later installed at Göteborgs Konsthall.

Interns: Moa Sjöstedt and Minna Magnusson
Co-creators: Marie Carlsson, Stefan Nordberg, Partiez Van Der Weens, Hanna Kisch, Moa-Lina Croall, Karin Drake, Emma Lundqvist, Alireza Arabi, Adam Gustafsson, Rebecca Vinthagen, Malin Holgersson, Iki Gonzalez Magnusson, Eddie Mio Larsson, Carolina Hemlin, Sam Alves, Inger Kristiansson, Hannah Goldstein.
The Club Scene
Act 4:
Exclude Me In
I samarbete med The New Beauty Council och Maja Gunn deltog MYCKET på Göteborgs Internationella konstbiennal 2013, 6 sep – 17 nov.

Stadens gator, hus och torg består av värderingar och kulturer, både verkliga och inbillade. Karnevaler ställer sådana föreställningar på ända; vardagens bilar och buller trängs bort när dans, rytmer och musik, fantasi¬varelser och farkoster äger gatorna. Vepor och flaggor smyckar fasaderna i denna tillfälliga förvandling som skapar bestående erfarenheter hos de kroppar som deltagit. Karnevalen är en fest som visar vad som annars utgör normerna, även om hierarkier och maktordningar också finns kvar under karnevalen.

Exclude Me In tar sin utgångspunkt i Göteborgskarnevalen (1982-93) med dess starkt sammankopplade klubbscen. Som mest fylldes Avenyn med fyrahundratusen deltagare. I arkivmaterialet från karnevalen är avsaknaden av homosexuella liv och begär slående, vilket antagligen har att göra med att Göteborg under denna period präglades av hatbrott (homo-, transofoba och rasistiska). Exclude Me In gjordes som en hyllning till den dansande aktivistiska queera kultur som borde varit med och ägt gatorna under karnevalen.

Exclude Me In är en karneval som lyfter fram Göteborgs queera klubbscen baserad på en omfattande kartläggning från 1980-talet till idag. Till en slamrande fest med sambaband och musikfloat med över 200 deltagare skapades fasadvepor, kostymer, masker och banderoller som representerade de olika queerställena. Verket var en del av AnarCrew på Göteborgs Internationella konstbiennal, GIBCA, 2013, som efter karnevalen installerades på Göteborgs Konsthall.

Praktikanter: Moa Sjöstedt och Minna Magnusson
Medskapare: Marie Carlsson, Stefan Nordberg, Patriez van der Wens, Hanna Kisch, Moa-Lina Croall, Karin Drake, Emma Lundqvist, Alireza Arabi, Adam Gustafsson, Rebecca Vinthagen, Malin Holgersson, Iki Gonzalez Magnusson, Eddie Mio Larsson, Carolina Hemlin, Sam Alves, Inger Kristiansson, Hannah Goldstein.Thank you:
Mediaformat
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Emmaus
F.O.V.
Kulturhuset Sågen (Ormestorp gård & Haga)

And last but not least, our most heartfelt thank you to Andreas Gedin for his carnivalesque talents in coming up with the name Exclude Me In.Stort Tack till:
Mediaformat
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Emmaus
F.O.V.
Kulturhuset Sågen (Ormestorp gård & Haga)

Och sist men inte minst ett stort tack till Andreas Gedins karnevaleska begåvning för titeln Exclude Me In.Video – History As We Know It 


Exclude Me In – TrailerAbout The Club scene

MYCKET’s artistic research project The Club Scene, began in the fall of 2012. The project is affiliated with ArkDes, the Swedish National Center for Architecture and Design, and funded by Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council, from 2014-2017. We investigate the architecture of the (night)club through extensive enactments of historical queer and feminist clubs, complete with costumes, décor, guests, dance and performers. We are working to elevate the understanding of how architecture and design can support difference and create a more tolerant world where there is room for everyone.

Om Clubscenen

MYCKETs konstnärliga forskningsprojekt Clubscenen startades hösten 2012. Är 2014 – 2017 drivs projektet på ArkDes och genom finansiering av Vetenskapsrådet. Genom omfattande iscensättningar av historiska queera och feministiska klubbar komplett med kostymer, dekor, gäster, dans och performers undersöker vi (natt)klubbens arkitektur. Vi arbetar för att höja förståelsen för hur arkitektur och formgivning kan stötta olikheter och skapa en mer tillåtande värld där det finns plats för alla.