The Clubscene
Act 6:
The Night
of the DianasThe Night of the Dianas, the sixth installation of MYCKET’s club scenes, took place in an apartment in Stockholm in May 2014. The club was a tribute to the Stockholm club Diana (1956-1972), as well as a release party for the magazine Ottar’s new issue on the theme of clubs.

Created by MYCKET in collaboration with the magazine OTTAR.

Co-creators: Kristina Lindqvist, Carolina Hemlin, Sarah Norling, Viktor Olsén.Clubscenen
Akt 6:
Dianonas kvällDianonas kväll är den sjätte av MYCKETS Clubscener och ägde rum i en lägenhet i Stockholm i maj 2014. Klubben var en hommage till Stockholmsklubben Diana (1956-1972) och samtidigt releasefest för tidningen Ottars nya nummer om klubbar.

MYCKET i samarbete med tidskriften OTTAR

Medskapare: Kristina Lindqvist, Carolina Hemlin, Sarah Norling, Viktor Olsén.
About The Club scene

MYCKET’s artistic research project The Club Scene, began in the fall of 2012. The project is affiliated with ArkDes, the Swedish National Center for Architecture and Design, and funded by Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council, from 2014-2017. We investigate the architecture of the (night)club through extensive enactments of historical queer and feminist clubs, complete with costumes, décor, guests, dance and performers. We are working to elevate the understanding of how architecture and design can support difference and create a more tolerant world where there is room for everyone
Om Clubscenen

MYCKETs konstnärliga forskningsprojekt Clubscenen startades hösten 2012. Är 2014 – 2017 drivs projektet på ArkDes och genom finansiering av Vetenskapsrådet. Genom omfattande iscensättningar av historiska queera och feministiska klubbar komplett med kostymer, dekor, gäster, dans och performers undersöker vi (natt)klubbens arkitektur. Vi arbetar för att höja förståelsen för hur arkitektur och formgivning kan stötta olikheter och skapa en mer tillåtande värld där det finns plats för alla.