The Club Scene
Act 8: 
¡To call forth!In November 2014, MYCKET celebrated the Day of the Dead, inspired by the different ways in which it’s celebrated in Mexico, through inviting the dead to internally speak to us. It’s an exercise in tuning into our body, our mind, letting go of our thoughts and open up to a new voice inside of us. What does Audre Lorde have to tell us, or Virginia Wolf? Birgitta Stenberg? Or grandma?

¡To call forth! – a conversation with feminist ghosts/guests was part of Living Archive Stockholm at c.off, in collaboration with the art collective RED MIN(E)D.


Clubscenen
Akt 9: 
¡To call forth!MYCKET firade De dödas dag i november 2014, inspirerade av de många olika sätt som det firas i Mexiko, genom att bjuda in till en intern dialog med oss. Det är en övning i att lyssna på våra kroppar, våra sinnen, släppa alla tankar och öppna oss för en ny röst inuti. Vad skulle Audre Lorde vilja säga oss, eller Virginia Wolf? Birgitta Stenberg? Eller mormor?

¡To call forth! (Att frambringa anden) – en konversation med feministiska spöken/gäster var del av Living Archive Stockholmc.off, och uppfördes i samarbete med konstkollektivet RED MIN(E)D.

About Clubscenen

MYCKET’s artistic research project Clubscenen, The Club Scene, began in the fall of 2012. The project is affiliated with ArkDes, the Swedish National Center for Architecture and Design, and funded by Vetenskapsrådet, the Swedish Research Council, from 2014-2017. We investigate the architecture of the (night)club through extensive enactments of historical queer and feminist clubs, complete with costumes, décor, guests, dance and performers. We are working to elevate the understanding of how architecture and design can support difference and create a more tolerant world where there is room for everyone.

Om Clubscenen

MYCKETs konstnärliga forskningsprojekt Clubscenen startades hösten 2012. År 2014-2017 drivs projektet på ArkDes och genom finansiering av Vetenskapsrådet. Genom omfattande iscensättningar av historiska queera och feministiska klubbar komplett med kostymer, dekor, gäster, dans och performers undersöker vi (natt)klubbens arkitektur. Vi arbetar för att höja förståelsen för hur arkitektur och formgivning kan stötta olikheter och skapa en mer tillåtande värld där det finns plats för alla.

Hör ett inslag om projektet i Sveriges Radios Kulturnytt
här.