The Club Scene Act 9:
Memory WorksTwenty people gathered on Friday, April 8, 2015. During four hours we explored what happens to conversation when it is filtrated through concrete memory. Collectively, we constructed a desire line through the garden of Architecture and Design Center at Skeppsholmen, Stockholm. The garden, also shared with the sculpture park of the Museum of Modern Art, was engraved with a path of concrete plaques that the performers casted during the evening. The desire line, permanently on view in the park, is a monument constructed in memory and celebration of Högkvarteret, a queer feminist art space that existed in Stockholm during 2009-2011.

The plaques, placed in the garden to step on, thus not only trace the desire lines of the people walking through the garden, but also the desire lines of the non-normative bodies and sexualities that inhabited Högkvarteret. Each plaque is constructed by and filled with memory of the people that constituted Högkvarteret, people who served, performed, cleaned, organized or frequently visited the space.

We invited Patriez van der Wens to join the performance with her camera. Her video work is an intimate close-up documentation of the memories as they work themselves through the garden and through the concrete.

Memory works is a part of the project c.along lead by Hanna Wildow.Clubscenen Akt 9:
Memory Works
Tjugo personer samlades fredagen den 8e april 2015. Under fyra timmar utforskade vi vad som händer med samtal då de filtreras genom betongminne. Tillsammans skapade vi en stig av begär genom Arkitektur- och Designcentrums trädgård på Skeppsholmen i Stockholm. Trädgården, som även delas med Moderna museets skulpturpark, genomskars utav en stig av minnesstenar som konstnärerna hade gjutit under kvällen. Begärsstigen, en permanent del av trädgården, är ett monument upprättat för att högtidlighålla och minnas Högkvarteret, ett queerfemistiskt konstcentrum i Stockholm 2009-2011.

Minnesstenarna, som lagts som en gångväg genom trädgården, markerar således inte bara de som går i trädgårdens begär utan även de icke-normativa kropparnas och sexualiteternas begär som tog del av Högkvarteret. Varje minnessten är skapad och fylld med minnen av de människor som var del av Högkvarteret, de som serverade, uppträdde, städade, organiserade och besökte platsen.

Vi bjöd in Patriez van der Wens att ta del av vår perfromance med sin kamera. Hennes videokonstverk är en intim dokumentation av minnena så som de arbetar sig igenom trädgården och genom betongen.

Memory works är en del av projektet c.along som leds av Hanna Wildow.