The Theater of Endless
Housing Possibilities

MYCKET created a section of the exhibit Framtidsland (Future Land), at Arbetets museum(the Museum of Work). At the The Theater of Endless Housing Possibilities, you can visualize the ideas of your dreams of how we’ll live together in the future.

Framtidsland opened on May 14, 2014 at Arbetets museum, Norrköping. The exhibition won the price "Exhibition of the year" by Forum for exhibitors.

Co-creators: Madam (Marie Carlsson, Adam Gustafsson).

De oändliga möjligheternas boendeteater

MYCKET gjorde en del av utställningen Framtidsland på Arbetets museum. I De oändliga möjligheternas boendeteater kan du visualisera drömda idéer om hur vi bor tillsammans i framtiden.

Framtidsland öppnade 17 maj 2014 på Arbetets museum, Norrköping. Utställningen fick priset "Årets bästa utställning" av Forum för utställare.

Medskapare: Madam (Marie Carlsson, Adam Gustafsson).