Young Norm-critical Power
Together with Amphi Produktion, MYCKET has worked with the project Ung Normkritisk Kraft ( Young Norm-critical Power) during 2016-2017 to strengthen the leisure activities at the youth club Ung Kraft at Kuben (the Cube) in Nyköping.

The project supports the development of an equal and inclusive leisure environment so that young people with different backgrounds, needs and identities can feel reflected and confirmed by staff, premises and through the activities offered.

Thank you to all the young people and all the staff at Ung Kraft who during the year have splashed paint, watered plants, washed brushes, sewed seams and made rooms with us. Special thanks for all the delicious pizza. Yum yum.

The project is implemented with funding from MUCF - the Swedish Agency for Youth and Civil Society Affairs.

Ung Normkritisk Kraft
Tillsammans med Amphi produktion har MYCKET arbetat med projektet Ung Normkritisk Kraft under 2016-2017 för att stärka fritidsverksamheten Ung Kraft på Kuben i Nyköping.

Projektet stöttar utvecklingen av en jämställd och inkluderande fritidsverksamhet så att ungdomar med olika bakgrunder, behov och identiteter ska kunna känna sig speglade och bekräftade av personal, lokaler och de aktiviteter som erbjuds i verksamheten.

Tack alla ungdomar och all personal på Ung Kraft som under året har har skvätt färg, vattnat växter, tvättat penslar, sytt sömmar och gjort rum tillsammans med oss. Särskilt tack för all smarrig pizza. Yum yum.

Projektet genomförs med medel från MUCF – Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor.