Forest madness – delusions about wounds
In this exhibition, our standardized approach to wood handling and sorting is challenged – regulations set during the industrialization of the 19th century but still apply today. The exhibition seeks to broaden our view of what is beautiful, meaningful, and viable. The exhibition is part of MYCKET's artistic research project Troll perception in the heartlands – artistic research that expands our imagination capacity (at Design + Change, Linnaeus University, funded by the Swedish Research Council) and Lära om arkivet (the development project run by the Design Archive in Nybro with support from the Swedish Arts Council and Kalmar County Region).The exhibition has been produced by MYCKET in collaboration with MADAM snickeri & restauration (Marie Carlsson and Magdalena Marano) and Virserum's Art Gallery, 

Co-Creators:
Photo: Myra Whippler
Animation: Karin Drake
Sound art: Madde Edlund
Forest Technician: Samuel Hartman (Ormestorp gård, Sankt anna, Östergötland,
Furniture carpentry: Lova Öberg
Research Assistant: Leo L. Hosp
Amulets: Mara Apostolato, Simone De Vivo, Théo Löfgren, Mirja Timm, Daniel Forssblad, Lene Berkenhagen, Wilma Vidhult, anonymous, Swenja Kraus, Leo Hosp, Vittran, Juliana Restrepo Giraldo, Sam Alves, Mariana Alves Silva, Sid Kristiansson Raghe, Thérèse Kristiansson, Eiris Edemo, Louise Andersson, Magdalena Marano, Niðhöggr, Malin Arnell, Jonathan Anstett, Vivien Bruschi, Katarina Bonnevier och Tia pudel. Samt en grupp älder amuletter som gjordes under ”syjuntor” vid arkitekt Jennifer Bloomers köksbord till projektet “Tabbles of Bower”(1989-91) av  Jennifer Bloomer, Nina Hofer, Wendy Landry, Julio LaRosa, Judy Birdsong, Dave Karpook & Liza Karpook.

Virserums Art Gallery, exhibition period 12 februari – 27 november 2022


Skogstokig
– en vanföreställning om skador
I denna utställning utmanas vårt standardiserade synsätt på trähantering och virkessortering – bestämmelser som sattes under 1800-talets industrialisering men som gäller än idag. Utställningen söker vidga vår syn på vad som är vackert, meningsfullt och gångbart. Utställningen är del av MYCKETs konstnärliga forskningsprojekt Trollsyn i hjärtmarkerna – konstnärlig forskning som vidgar vår föreställningsförmåga (vid Design + Change, Linnéuniversitetet, finansierat av Vetenskapsrådet) och Lära om arkivet (utvecklingsprojektet som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län).

Utställningen har producerats av MYCKET i samarbete med MADAM snickeri & restaurering (möbelkonservator Magdalena Marano & möbelsnickare Marie Carlson) och Virserums konsthall.
   
Medskapare:
Foto: Myra Whippler
Animation: Karin Drake
Ljudverk: Madde Edlund
Skogstekniker: Samuel Hartman (Ormestorp gård, Sankt anna, Östergötland,
Möbelsnickeri: Lova Öberg
Forskningsassistent: Leo L. Hosp
Amuletter: Mara Apostolato, Simone De Vivo, Théo Löfgren, Mirja Timm, Daniel Forssblad, Lene Berkenhagen, Wilma Vidhult, anonymous, Swenja Kraus, Leo Hosp, Vittran, Juliana Restrepo Giraldo, Sam Alves, Mariana Alves Silva, Sid Kristiansson Raghe, Thérèse Kristiansson, Eiris Edemo, Louise Andersson, Magdalena Marano, Niðhöggr, Malin Arnell, Jonathan Anstett, Vivien Bruschi, Katarina Bonnevier och Tia pudel. Samt en grupp älder amuletter som gjordes under ”syjuntor” vid arkitekt Jennifer Bloomers köksbord till projektet “Tabbles of Bower”(1989-91) av  Jennifer Bloomer, Nina Hofer, Wendy Landry, Julio LaRosa, Judy Birdsong, Dave Karpook & Liza Karpook.

Virserums konsthall, utställningsperiod 12 februari – 27 november 2022.